Bijlagen

Rainer Holtorff
Yachtskipper.eu
Lange weg 23
20359 Hamburg

Telefoon: +49(0)40 38047 423
Fax: +49 40 54806900
E-mail: info@yachtskipper.de

BTW ID:
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
02/151/20309

Verantwoordelijk voor de inhoud (volgens § 55 par. 2 RStV):
Rainer Holtorff
Lange weg 23
Hamburg
20359

Beeldrechten:

© Yachtskipper

© Thomas Götzen

© Holger Elschenbroich

© Stefan Thielebein

© Paul Wyeth

© Michael Wnuk

© Shutterstock

Kennisgeving overeenkomstig de verordening onlinebeslechting van geschillen

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: info@yachtskipper.de

Wij willen er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Gebruik ons e-mail- en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.

Disclaimer – juridische informatie

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuwsberichten. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen brengt geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de wil van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt. Het is niet redelijk dat de provider de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wettelijke overtredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande alinea’s, wordt dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk vermeld. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing op het desbetreffende individuele geval.

Bron: Afdruksjabloon van JuraForum.de

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

Social Links