Nadruk

Rainer Holtorff
Yachtskipper.eu
Lange Straße 23
20359 Hamburg

Telefon: +49(0)40 38047 423
Faks: +49 40 54806900
E-mail: info@yachtskipper.de

NUMER IDENTYFIKACYJNY VAT:
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży:
02/151/20309

Odpowiedzialny za treść (zgodnie z § 55 ust. 2 RStV):
Rainer Holtorff
Długa droga 23
Hamburg
20359

Prawa do zdjęć:

© Yachtskipper

© Thomas Götzen

© Holger Elschenbroich

© Stefan Thielebein

© Paul Wyeth

© Michał Wnuk

© Shutterstock

Zawiadomienie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, z której można korzystać w celu rozwiązywania sporów bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za utworzenie platformy. Europejską platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr. Nasz e-mail to: info@yachtskipper.de

Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy przygotowani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Aby się z nami skontaktować, należy skorzystać z adresu e-mail i numeru telefonu podanego powyżej.

Zastrzeżenie – informacje prawne

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Bezpłatne i ogólnodostępne treści zawarte na tej stronie zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych bezpłatnych i ogólnodostępnych poradników dziennikarskich i wiadomości. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy. Samo przywołanie darmowych i swobodnie dostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym względzie brak jest zamiaru prawnego dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony ponoszą ich operatorzy. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz zawartość stron, do których prowadzą odnośniki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem za własne. Stałe monitorowanie linków zewnętrznych nie jest uzasadnione dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Takie linki zewnętrzne będą jednak niezwłocznie usuwane w przypadku ujawnienia naruszeń prawa.

§ 3 Prawa autorskie i prawa pokrewne
Treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu oraz innym prawom pokrewnym. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie niniejszej witryny w ramkach zewnętrznych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą.

§ 4 Szczególne warunki użytkowania
Jeżeli specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z niniejszej strony internetowej odbiegają od powyższych punktów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku w danym przypadku obowiązują szczególne warunki użytkowania.

Źródło: Szablon nadruku z JuraForum.de

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

Social Links