Yachtskipper.eu

Logo Yachtskipper.eu

Firma

Yachtskipper jest firmą działającą w branży jachtowej. Oferuje transfery, szkolenia praktyczne i prowadzenie jachtów żaglowych i motorowych. Yachtskipper otrzymuje zlecenia od osób prywatnych, a także od dealerów i stoczni. Możliwy czas trwania rozmieszczenia może wynosić od godzin do lat, a obszar rozmieszczenia znajduje się głównie w Europie, ale także poza nią. Yachtskipper jest partnerem morskim, który gwarantuje wysoką jakość usług na nieuporządkowanym rynku dzięki starannej selekcji swoich pracowników i jasnym standardom.

 Zespół Yachtskipper

Nasz kurs

Pracujemy na jachtach, zgodnie z zasadami dobrej praktyki morskiej. Pasja do morza i statków jest tym, co nas napędza. Od dostosowane do potrzeb klienta Szkolenie załogi lub kapitana, poprzez . 
profesjonalny transfer jachtu
lub eskorta rejsów, aż do zarządzania jachtem w jednym miejscu lub w rejsie na całym świecie: Jesteśmy partnerami dla przemysłu i właścicieli i możemy pochwalić się wieloma zadowolonymi klientami.

Co zamierzasz zrobić?

=

Logo Yachtskipper.eu

Rainer Holtorff i jego zespół cieszą się na kontakt z Państwem.


© Yachtskipper.de 2020 I Lange Straße 23  20359 Hamburg/Niemcy  Tel. +49(0)40 38047 423 I  mail to: info@yachtskipper.de

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

Social Links