Tryck

Rainer Holtorff
Lange Straße 23

20359 Hamburg/Germany

Telefon: +49(0)40 38047 423
Fax: +49 40 54806900
E-post: info@yachtskipper.de

Skatte ID:
Omsättningsskatt identifieringsnummer enligt §27a momslag:
02/151/20309

Ansvarig för innehållet (enligt § 55 Abs. 2 RStV):
Rainer Holtorff
Lange Strasse 23
Hamburg/Germany
20359

Bildrättigheter:

© yachtskeppare

© Thomas Götzen

© Holger Elschenbroich

© Stefan Thielebein

© Paul Wyeth

© Michael Wnuk

© Shutterstock

Meddelande i enlighet med onlinetvistlösningsförordningen

Enligt tillämplig lag är vi skyldiga att informera konsumenter om förekomsten av den europeiska plattformen för tvistlösning på nätet, som kan användas för att lösa tvister utan att en domstol behöver vara inblandad. Europeiska kommissionen ansvarar för att sätta upp plattformen. Den europeiska onlineplattformen för tvistlösning finns här: http://ec.europa.eu/odr. Vår e-post är: info@yachtskipper.de

Vi vill dock påpeka att vi inte är beredda att delta i tvistlösningsförfarandet inom ramen för den europeiska onlineplattformen för tvistlösning. För att kontakta oss, använd vår e-post och vårt telefonnummer ovan.

Disclaimer – juridisk information

§ 1 Innehållsvarning
Det fria och fritt tillgängliga innehållet på denna webbplats skapades med största möjliga omsorg. Leverantören av denna webbplats tar dock inget ansvar för riktigheten och aktualiteten hos de gratis och fritt tillgängliga journalistiska guider och nyheter som tillhandahålls. Bidrag markerade med namn återspeglar respektive författares åsikt och inte alltid leverantörens åsikt. Att bara anropa det fria och fritt tillgängliga innehållet resulterar inte i något avtalsförhållande mellan användaren och leverantören, och i detta avseende saknar leverantören viljan att vara juridiskt bindande.

§ 2 Externa länkar
Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser (”externa länkar”). Dessa webbplatser är respektive operatörers ansvar. När de externa länkarna först länkades kontrollerade leverantören tredjepartsinnehållet för eventuella lagöverträdelser. Vid den tidpunkten var inga lagöverträdelser uppenbara. Leverantören har inget som helst inflytande på nuvarande och framtida design och innehåll på de länkade sidorna. Inställningen av externa länkar innebär inte att leverantören antar innehållet bakom referensen eller länken som sitt eget. Konstant övervakning av de externa länkarna är inte rimligt för leverantören utan konkreta bevis på lagöverträdelser. Men om vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer sådana externa länkar att raderas omedelbart.

3 § Upphovsrätt och tillhörande upphovsrätt
Innehållet som publiceras på denna webbplats är föremål för tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrätt. All användning som inte är tillåten enligt tysk upphovsrätt och tillhörande upphovsrättslagar kräver skriftligt förhandsgodkännande från leverantören eller respektive rättighetsinnehavare. Detta gäller särskilt kopiering, bearbetning, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och rättigheter för tredje part är markerade som sådana. Otillåten kopiering eller vidarebefordran av enskilt innehåll eller hela sidor är inte tillåtet och är straffbart enligt lag. Endast framställning av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåtet.

Presentation av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

§ 4 Särskilda användarvillkor
I den mån särskilda villkor för individuell användning av denna webbplats avviker från ovan nämnda stycken, kommer detta uttryckligen att påpekas vid lämplig punkt. I detta fall gäller de särskilda användarvillkoren i varje enskilt fall.

Källa: Imprintmall från JuraForum.de

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

© Yachtskipper.eu

Yachtskipper.eu

Course

We work on yachts, according to the principles of good seamanship. Passion for sea and ships are our drive. From tailored crew- or skipper training, to professional yacht delivery or assisted passages, through to the Management of a yacht at one location or in worldwide voyages: We are partners for industry and owners and can look back on many happy customers.

Recent Posts

Social Links